Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniemNowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który trybunał co zawiera prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top