Ochrona danych osobowych


Od maja zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Właściciele praktyk dentystycznych podobnie, w jaki sposób inne podmioty lecznicze, muszą uregulować swoje gabinety do innowacyjnych wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych pacjentów i danych medycznych. Praca omawia takie zagadnienia, jak: Podstawowe pojęcia z aspektu ochrony danych osobowych, Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, Powierzenie przetwarzania danych osobowych, Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych w placówce medycznej, Inspektor ochrony danych osobowych, Prawa pacjenta w świetle RODO, Naruszenie ochrony danych osobowych oraz konsekwencje prawne z tym związane. Ułatwieniem we wdrożeniu nowej dokumentacji wynikającej z kodeksów RODO będzie praktycznych wzorów dokumentów, które każdy dentysta możesz uregulować do swoich potrzeb.

Najnowsze artykuły:

Top