Prawo restrukturyzacyjne jakie są możliwości uzyskaniaPrawo restrukturyzacyjne - jakie są możliwości uzyskania oddłużenia poprzez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji odnośnie do znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego jak przygotować wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top