dokumentacja pracownicza część d


foto

Dodany: 2020-04-17
Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 1

W dokumentacja pracownicza teczka i dniu

W dokumentacja pracownicza teczka i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top