Vademecum ABI Część


Autorzy omawiają obowiązki złączone z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych także ich trwałym usunięciem czyli zniszczeniem. Opisują użyteczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych również przygotowania do kontroli PUODO. W Artykule pozostały wyjaśnione reguły ochrony danych osobowych, m.in. w ramach:- pozyskiwania i przetwarzania danych pracowników,- prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i współpracy z agencjami rekrutacyjnymi,- nawiązywania także rozwiązywania stosunku pracy,- ewidencji czasu pracy i informowania o planach urlopowych,- udzielania informacji podmiotom trzecim na prośbę albo za zgodą pracownika. Ponadto opisano obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze publicznej i prywatnej także zagadnienia dotyczące outsourcingu usług w obszarze HR. Do opracowania została dołączona płyta CD, na której znajdują się przydatne wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych pracowników.Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac oraz HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, jakie powinno się chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy o pracę? Co zrobić, kiedy utracimy kontrolę ponad zgromadzonymi informacjami?

Najnowsze artykuły:

Top